Ökotárs: mi a támogatott szervezetek érdekeit tartjuk szem előtt

Eseménynaptár

Monday, July 1

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Sajtóhírekkel ellentétben koránt sincs szó arról, hogy az Ökotárs Alapítvány megkerülésével folytatódna a Svájci-Magyar Civil Alap működése. Épp ellenkezőleg: háromoldalú megállapodás született a program zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Mint az ismeretes, az Ökotárs Alapítvány vezette konzorciumot a KEHI-jelentés erősen vitatott indokaira* hivatkozva szabálytalansági eljárásban vizsgálja jelenleg Miniszterelnökség. Amíg ez a vizsgálat le nem zárul, a Svájci-Magyar Civil Alapban esedékes – és már néhány hónapja húzódó – kifizetéseket nem lehet folyósítani az alapítványok felé. Közben azonban közel száz, az alapból támogatott civil projekt végrehajtása zajlik Magyarország két legszegényebb régiójában, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön.

Annak érdekében, hogy ezek működése ne szenvedjen további késést, az Ökotárs és partneralapítványai minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek – hosszabb ideje keressük már a megoldást a kifizetések folytatására. Ezért amikor a karácsony előtti héten elvi megállapodás született a támogató ország, Svájc és a Miniszterelnökség között az ideiglenes megoldásról, az Ökotárs, mint harmadik szerződéses fél is azonnal beleegyezett abba. A hangsúlyosan ideiglenes – a szabálytalansági eljárás időtartamára szóló – megoldás lényege, hogy továbbra is az Ökotárs látja el a program működtetésével kapcsolatos gyakorlati feladatokat, a támogatott projektek nyomon követését, beszámolóik ellenőrzését és elfogadását, magukat a kifizetéseket a Széchenyi Programiroda fogja átutalni a szervezetek felé, az Ökotárs utasítása alapján. Vagyis az érdemi munkát továbbra is az Ökotárs és partnerei végzik – és vállalják érte a felelősséget – a kifizetésekben bekövetkező változás mindössze technikai jellegű.

Ide kapcsolódik még a szintén korábban megjelent hír, mely szerint a NAV is nyomozást indított a KEHI feljelentése nyomán. Azon túl, hogy ebben nem sok újdonság van, az Ökotársat közvetlenül még egyetlen hatóság sem kereste meg. Az alapítvány korábban is jelezte, hogy együttműködik minden arra feljogosított független szervvel, amely működését vizsgálja. Egyben visszautasítjuk a sajtóban megjelent lejárató gyanúsításokat és rágalmakat. Fel vagyunk készülve az ilyen vádak jogi útra terelésére, hiszen a hamis állítások nemcsak az Ökotárs Alapítvány jó hírnevét sértik, de az egész hazai civil szektorba vetett bizalmat próbálják megingatni. Márpedig mi pályáztató-támogatásosztó munkánk során épp ezt, a civil szektor megerősítését és fejlesztését tartjuk fő célunknak – még akkor is, amikor támadások kereszttüzében állunk emiatt.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

* A KEHI jelentés mindössze két pontban érinti a Svájci-Magyar Civil Alapot, és ezekre alapozva veti fel a kettős finanszírozás gyanúját:

„Az Ökotárs Alapítványnál és konzorciumi partnereinél alkalmazott személyek (beleértve az Ökotárs Alapítvány igazgatóját, pénzügyi vezetőjét és igazgató asszisztensét) munkabérének fele elszámolásra került az Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolításával összefüggésben, miközben munkaszerződésük alapján munkaidejük legalább felét a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapprogrammal kapcsolatos feladatok ellátására kellett fordítaniuk. Ez alapján az érintett személyeknek kizárólag a két alap támogatásainak lebonyolításával kellett volna foglalkozniuk, ami nyilvánvalóan lehetetlen, tekintettel arra, hogy az érintetteknek egyéb munkaköri feladataik is voltak (például az alkalmazottak képzése, a házipénztár vezetése, a szervezet ingatlanjainak kezelése stb.).”

Válaszunk: elindulásuk óta és jelenleg is az Ökotárs Alapítvány két legnagyobb programja az NCTA és az SMCÖA, mind pénzügyi volumenét, mind a ráfordított emberi erőforrásokat illetően. A fent jelzett személyek bérét valóban 50-50%-ban számoljuk el a két alap terhére, összhangban azok jóváhagyott költségvetésével. Álláspontunk szerint az igazgató, a pénzügyi vezető és az igazgatói asszisztens minden tevékenysége közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a két program lebonyolításához, hiszen olyan, az alapítvány alapvető működését lehetővé tévő feladatokat látnak el, amelyek nélkül a programok működtetése sem lenne lehetséges. A jelzett személyek bérét harmadik támogató felé nem számoltuk el, és álláspontunk szerint mivel két fél fizetés tesz ki egy főállást, kettős elszámolás nem történt.

„2013 júliusától 2013 decemberéig az Ökotárs Alapítvány egyik munkavállalója munkabérének 77%-a elszámolásra került az NCTA működtetésével összefüggő kiadások között, miközben az Alapítvány nyilvántartása alapján az érintett személy munkabérének szintén 100%-a a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapprogram keretében is elszámolásra került. Ugyanezen személy esetében a saját gépkocsi használat költsége mindkét program keretében elszámolásra került.”

Válaszunk: A 2013. második félévére vonatkozó időközi jelentésben valóban elkövettünk egy adminisztratív hibát, amelyet már korábban jeleztünk a támogató és az érintettek felé: 2013. augusztusában az SMCA addigi programmenedzsere (munkatársunk váratlan halála miatt végrehajtott) belső átszervezés nyomán az NCTA programra került át. Az SMCA-val kapcsolatos feladatait új kolléga vette át, aki szeptember 9-én lépett be az alapítványhoz – akkor erről a változásról e-mailben tájékoztatattuk a Svájci Hozzájárulás Hivatalát, az NFÜ-t és a VÁTI-t is, és a munkatárs szerződése is egyértelműen azonosítja a feladatot. Ugyanakkor sajnos a jelentésben továbbra is korábbi programfelelős neve szerepelt, tévedés folytán, miközben az új munkatárs bérköltségét semmilyen más támogató felé nem számoltuk el.