Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

SMCA-2012-0162-S

KELL: esélyegyenlőségi- információs és adománygyűjtő pont

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány
Levelezési (értesítési) cím: 
3980 Sátoraljaújhely, Árpád utca 1.
Telefonszáma(i): 
06-20-4346201, 06-20-4346587, 06-20-9657674
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Hardiné Pásztor Marianna
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06-20-4346201
A projekt tervezett kezdése: 
2013. május 2., csütörtök
A projekt tervezett befejezése: 
2015. április 30., csütörtök
Összeg: 
22 384 440 HUF
Összegzés: 

A projekt célja tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek és családjuk részére esélyegyenlőségi-információs és adománygyűjtő pont működtetése, személyes tájékoztatás biztosításával, Miskolc Megyei Kórház területén. Szociális, egészségügyi támogatások megszerzéséhez kérvények, beadványok megírása, fénymásolás, internet hozzáférés, szakmai segítők biztosítása hátrányos helyzetűek részére. Alkalmanként jogász, pszichológus, dietetikus, higiénés szakemberek bevonásával, workshopok rendezésével. Adománygyűjtő akciók szervezésével ruhaneműk, tartós élelmiszerek időnkénti osztásával. Internetes oldalunkon keresztül a tájékoztatások mindenki számára elérhetővé tétele.
A régióban kiemelkedően magas az alacsony szocializáltságú és roma népesség száma, jövedelmi helyzetük rossz, alapvető ismereteik hiánya miatt lehetőségektől esnek el, amelyek a társadalomba való integrációjukat, gyógyulásukat segíthetik. A tartósan beteg és megváltozott munkaképességű személyek kórházi tartózkodása alatt a lakóhelyük tanintézményeivel és polgármesteri hivatalával kapcsolatot teremtenénk, hogy a társadalomba való beilleszkedésük könnyebbé váljon és esélyegyenlőségük megvalósulhasson. A programba velünk együttműködő szervezeteket is bevonunk önkéntes programok biztosítására, és a régió középiskoláit is. Nyugat-európai kórházakban mindezek a lehetőségek komplexen biztosítottak, hazánkban hiányterület, igény van rá. A projekt szükségességét 8 éve végzett hasonló tevékenységeink indokolják.