E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

SMCA-2012-0199-Z

"Kezedben a Jövő" - Fenntarthatósági viselkedésminták fejlesztése az ifjúság körében

Témakör: 
Környezeti kihívásokra adott válaszok
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Telefonszáma(i): 
+3642504403
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Tömöri László
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+3642504403
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2014. december 31., szerda
Összeg: 
23 335 434 HUF
Összegzés: 

A projekt célja a 2 régió középiskolás és felső tagozatos korosztályának szemléletformálása, fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, önkéntes munkájának bevonása helyi civil szervezetek tevékenységeibe a társadalmi szerepvállalás növelése céljából.
A diákokon keresztül családjuk, iskolatársaik fenntarthatósági szemléletének fejlesztése, a téma iránti pozitív attitűd kialakítása.
A program fontos eleme, hogy nem kizárólag hátrányos helyzetű tanulóknak nyújt lehetőséget, hanem minden a téma iránt elkötelezettséget érző diák számára nyitott.

Célcsoport
a két régió középiskolás és felső tagozatos korosztálya
a résztvevők családjuk, osztálytársaik és iskolatársaik, pedagógusaik
civil szervezetek
helyi termelők
lakosság

A projekt során kidolgozásra és megvalósításra kerül egy természettudományos alapokon nyugvó tehetséggondozó program szakmai és értékelési rendszere, amelynek fontos része a résztvevők gyakorlati tevékenységek általi bevonása a tevékenységekbe.
A célcsoport elérésének hatékonyságát növeli, a két régióban megrendezendő internetes alapú négyfordulós vetélkedő.
Kommunikációs tevékenységek megvalósítása.

A megvalósítás a pályázó koordinációja és szakmai irányítása mellett Sz-Sz-B megyei iskolák és pedagógusainak bevonásával történik.
A program egyik eredménye egy tehetséggondozó program, egységes képzéscsomagba összeállítva további adoptálás lehetőségével, amely alapját képezheti egy „tehetséggondozó kollégium” megvalósulásának.