Szomolyai Magyar Roma Egyesület

SMÖA-2012-0213

"Karolj át..."

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Szomolyai Magyar Roma Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
3411 Szomolya, Széchenyi út 18.
Telefonszáma(i): 
06-49/426-379, 06-30/416-8828
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Lázár Irén
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
30/416-8828
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2015. március 31., kedd
Összeg: 
28 118 000 HUF
Összegzés: 

1.A projekt célja, hogy B-A-Z megye két településén, Szomolyán és Sályban a „telepfelszámolási” programok keretén belül elindított fejlődést és változást tovább generálja azzal, hogy kiemelten foglalkozik a roma – különösen a putrikból és a pincelakásokból kiköltözött – családok gyerekeivel, tanulásuk, iskolai és társadalmi esélyeik javításával.
2.A közvetlen célcsoportba a 7-8. osztályos és az eljáró első-másodéves szakiskolai tanulók tartoznak (13-16 évesek), összesen 60 fő (30 fő Szomolya, 30 fő Sály), őket két évig kísérjük (össz.120 fő). A családi háttér és a szegregált iskola negatív (gettó) hatásaként ezek a diákok nehezen boldogulnak az iskolával, rosszul teljesítenek, amelynek következtében a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket („feladják”). Közvetett célcsoport a bevont tanulók családjai, testvérei, barátai. Különböző tevékenységeken keresztül őket is elérjük, és támogatásukat igyekszünk megnyerni.
3. A projektben a mentor tölti be fő szerepet, aki a szülőt segítve irányítja, koordinálja, kontrollálja a gyerek tevékenységét, segítséget nyújt a tanulásban, társas konfliktusok megoldásában, új helyzetekben helyes viselkedési minták kialakításában. A diákok részt vesznek tanulószobai és alkotó-készségfejlesztő foglalkozásokon, heti megbeszéléseken, készségfejlesztő tréningeken, sport- és kulturális rendezvényeken, különórákon, nyári táborokban. Havonta számvetést készítenek eredményeikről, teljesítményükről. Tartalmából adódóan a projektet 24 hónaposra tervezzük.