Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

SMÖA-2012-0221

"Menjünk együtt!" - Felnémeti roma tanulói hálózat

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
Levelezési (értesítési) cím: 
3300 Eger, Béke utca 60.
Telefonszáma(i): 
36/431-165
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Dr. Farkas Zsuzsanna
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
20/9772-717
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2015. április 30., csütörtök
Összeg: 
14 362 000 HUF
Összegzés: 

1.Átfogó célunk, hogy csökkentsük az egri Béke-telepen és két utcában élő fiatalok szegénységének, munkanélküliségének újratermelődését. Célunk, hogy a Béke-telepen (kb. 500 fő) a korábban elindított rehabilitációs folyamatot intenzíven folytassuk; az itt élők iskolai végzettsége, munkapiaci helyzete javuljon; a telepen élő serdülők/családjaik számára nyújtott szolgáltatásokkal megállítsuk az iskolai lemorzsolódást, benntartsuk/(újra) beléptessük őket a közoktatásba; a fiatalok szakmát szerezzenek, miközben személyiségüket, tanulási készségeiket, szociális kompetenciájukat is fejlesztjük.
2.Az elsődleges célcsoportba telepi, roma serdülők tartoznak (90-100 fő), akik szegregált iskolában tanulnak, iskolai pályafutásuk kudarcos. Azokra fókuszálunk, akik évet ismételtek, igazolatlan hiányzásaik miatt veszélyzónában, viselkedési problémáik miatt magántanulói státuszban vannak. A bevont tanulók családjait, kortárscsoportjait is elérjük egyes programelemeinkkel. A 24 hónapos projekt során összesen 60 fővel (1. évben 30, 2. évben 30) és szociális közösségeikkel foglalkozunk.
3.Kulcsszereplő az a kísérő, közvetítő személy (mentor), aki napi szinten kapcsolatot tart a tanulóval, irányítja, ellenőrzi részvételét. Kiemelten foglalkozunk a közösségépítéssel, a kortárskapcsolatok fejlesztésével, ebbe ágyazzuk be a tanulási, tehetséggondozó, szabadidős és szociális kompetenciákat fejlesztő tevékenységeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni eredmények javítására,követésére.