Gyerekekért SOS 90 Alapítvány

SMCA-2012-0229-S

A Kedvesház prgram fejlesztése

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány
Levelezési (értesítési) cím: 
4461 Nyírtelek, Szent István 72
Telefonszáma(i): 
0642525003
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Lázár Péter
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+36 20 455 4853
A projekt tervezett kezdése: 
2013. április 2., kedd
A projekt tervezett befejezése: 
2014. július 31., csütörtök
Összeg: 
24 064 000 HUF
Összegzés: 

1.1. A projekt céljai:
•Humán és pénzügyi erőforrások bevonása a Kedvesház program működtetéséhez. A Kollégiumban nevelkedő 25 gyerek és családjaik élethelyzetének javítása; iskolai sikerességet elősegítő; szociális, oktatási, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatások nyújtása.
•A szakmai, szakmaközi, önkormányzati, és a civil szervezetek közötti együttműködések erősítése.
•A roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő modellértékű szolgáltatási program működtetése, továbbfejlesztése, Kedvesház program sztenderd kidolgozása.
1.2. Célcsoport: Szegregátumokban élő roma gyerekek és családjaik.
1.3. Fontosabb tevékenységek: Szociális szolgáltatások; preventív gyermekvédelem; oktatás – nevelés, tehetséggondozás; kulturális-, művészeti foglalkozások; hétvégi programok; egészségügyi szolgáltatás. Forrásteremtés, önkéntesek bevonása, szakmai- és szakmaközi együttműködések, programfejlesztés.
1.4. bevont személyek: 1 szociális munkás, 1 nevelőtanár, 3 óraadó szaktanár, 1 fejlesztő pedagógus 1 szakmai vezető, 1 alapítványi menedzser, 1 családsegítő munkatárs, 2 foglalkozás vezető (művészeti, kulturális), 6 önkéntes.
1.5. Együttműködések, az eredmények hasznosítása:
Az iskolával: hospitálások, tapasztalatcsere, szakmai műhely, esetmegbeszélések. Szakma közi együttműködések önkormányzattal, kisebbségi önkormányzattal, szociális ellátó rendszerrel, civil szervezetekkel: közös programok, tájékoztatás, egymás segítése.