Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SMÖA-2012-0232

A zene felemel - tanulmányi ösztöndíjprogram zeneileg tehetséges roma gyerekek és fiatalok számára

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Levelezési (értesítési) cím: 
8227 Felsőörs, Hóvirág utca 28.
Telefonszáma(i): 
+ 36 (87) 799 002, + 36-87/799-004
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Tromposch Julianna
Telefon elérhetősége: 
+36-87-799-002
A projekt tervezett kezdése: 
2013. február 4., hétfő
A projekt tervezett befejezése: 
2015. január 30., péntek
Összeg: 
24 134 000 HUF
Összegzés: 

A projekt célja olyan speciális nevelési-oktatási programmal kiegészíteni a Snétberger Alapítvány zenei képzését, amely lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekek sikeresen befejezzék iskolai tanulmányaikat, továbbtanuljanak, vagy önálló pályát kezdjenek.

Célcsoportunk tagjai 12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Az ösztöndíjat kizárólag természetbeni juttatásként, kétszer 12 hónapig tervezzük folyósítani. Így az 50+50 ösztöndíjas az éves ciklus alatt részt vehet három, egyenként 3-3, illetve 6 hetes intenzív bentlakásos táborban Felsőörsön, illetve 25 hétvégi kurzuson, Budapesten. A program tartalmaz készségfejlesztő órákat és előadásokat (tanulásmódszertan, vállalkozás, önszervezés, médiaismeret), angol/német nyelvi kurzust, és pályaorientációs tréninget. Ezeket keretbe fogja a 12 hónapos mentori kísérés. A tanulmányi elemeket rendszeres nyilvános fellépések, és szabadidős-kulturális programok egészítik ki.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy egy élménypedagógiára építő, nagyon személyes program által töltse fel a családból hozott hiányokat, és továbbtanulási esélyekhez juttassa azokat a tehetséges roma gyerekeket, akik körülményeiknél fogva másképp ki lennének zárva a társadalmi felemelkedésből. Sikerük és példájuk a roma közösségekre is jelentős hatással lehet.