Tudor Alapítvány

SMÖA-2012-0238

„Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra”

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Tudor Alapítvány
Levelezési (értesítési) cím: 
1132 Budapest, Gyöngyház 12.
Telefonszáma(i): 
+36 1 340 0103; +36 06 30 619 9441
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Havas Fanny
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+36 1 340 0103; +36 30 619 9441
A projekt tervezett kezdése: 
2013. február 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2014. szeptember 30., kedd
Összeg: 
17 012 612 HUF
Összegzés: 

1.1.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma tanulók mind szociálisan, mind kulturálisan hiányt szenvednek, és nincs jövőképük, nem jutnak hozzá a minőségi szolgáltatásokhoz. A projekt célja tehát esélyeik javítása hátrányaik leküzdésére, felzárkóztatásuk valamint lemorzsolódásuk megakadályozása. Készségeik fejlesztésével, tehetségük kibontakoztatásával, ismereteik bővítésével motiválni és megerősíteni akarjuk őket továbbtanulási szándékaikban.
1.2.
Elsősorban a 7., 8. osztályos marginalizált roma és nem roma gyerekek, emellett a középiskolák ugyancsak marginalizált roma és nem roma 9., 10. osztályosai.
1.3.
A projekt kiemelt tevékenysége 50 gyerek bevonása a projektbe, tanulmányaik támogatása, valamint az egyénre szabott tehetséggondozás a mentorok közreműködésével.
Az érintetteknek tájékoztatás és fórum a projektről.
Tanulók kiválasztása, bemeneti mérése.
Szerződés kötések a tanulókkal, igények és lehetőségek összeegyeztetése, mentorok bevonása
Félévenkénti mérés.
Közös tevékenységek: projekt nyitó rendezvény, projekt záró rendezvény;
Tantárgyi és felzárkóztató foglalkozások; kirándulások, színház-,mozi-, múzeum-, könyvtárlátogatás. Filmklub. Pályaorientáció. Fontosabb jeles napok megünneplése családi napokkal összekötve. Táborozás, ennek keretében drámapedagógiai foglalkozások. Sportnapok. Egészséges életmódra nevelés.
Egyéni mentori foglalkozások:családlátogatás, haladási naplók vezetése, továbbtanulók nyomon követése.