A Hernádvölgye Romák és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület

SMCA-2012-0240-S

Biobrikett Halmajon- "Az égető kérdés"

Témakör: 
Civil-Szociális/Roma
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
A Hernádvölgye Romák és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
3842 Halmaj, Dankó Pista u. 29
Telefonszáma(i): 
06-30-3698076
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Horváth Elemér
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
30 369 80 76
A projekt tervezett kezdése: 
2013. április 15., hétfő
A projekt tervezett befejezése: 
2014. május 15., csütörtök
Összeg: 
2 156 000 HUF
Összegzés: 

1.1. A projekt célja/céljai: biobrikett termelés hátrányos helyzetű emberek által, hátrányos helyzetű emberek részére- csökkentve a tüzelő függést, a téli megfagyás és a falopás kockázatát. A hasznos tevékenység végzése önbizalom-növelő, közösség építő, a fenntartható fejlődést támogató, szemléletformáló.
1.2. Célcsoport(ok):A faluban élő hátrányos helyzetű roma és nem roma családok felnőtt tagjai.
1.3. Fontosabb tevékenységek: Az alapanyagok beszerzése, biobrikett előállítása, elosztása az önkéntesen dolgozók között, valamint egy részének értékesítése, hogy a következő évre is meglegyen a szállításhoz szükséges pénz. Környezetvédelem és megújuló energia tréning a résztvevőknek.
1.4. bevont személyek: Halmajon lakó 30 hátrányos helyzetű roma és nem roma család felnőtt tagjai, a projekt önkéntes munkásai.
1.5. Együttműködések: a környékbeli erdő, szőlő és kerttulajdonosokkal, a helyi önkormányzattal és a nemzetiségi önkormányzattal. Ha lehetőség adódik, közmunka program is kiterjeszthető a tevékenységünk támogatására. Az önkormányzat, az iskolahulladék papír nyújtásával is hozzájárul a projekthez.
Eredmény:a tevékenység az első lépés a hátrányos helyzetű emberek önellátó életforma irányába történő elmozdulásába. A biobrikett gyártást évről-évre folyamatosan szeretnénk megvalósítani, az elkövetkező években a környékbeli települések lakosait is ellátva.