"Kis Túr" Természetvédelmi Köhasznú Egyesület

SMCA-2012-0265-Z

Mentsük meg természeti értékeinket!

Témakör: 
Környezeti kihívásokra adott válaszok
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
"Kis Túr" Természetvédelmi Köhasznú Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
1214 Budapest, Bánya utca 5. 3/10
Telefonszáma(i): 
06/20-962-9941
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Sipos László
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06/20-962-9941
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 18., hétfő
A projekt tervezett befejezése: 
2013. november 15., péntek
Összeg: 
2 132 919 HUF
Összegzés: 

A „Kis Túr” Természetvédelmi Közhasznú Egyesület célja Kis- Túr folyó élővilágának, természetvédelmi értékeinek megőrzése, védelme. A projekt megvalósítása során különböző rendezvényekkel kívánjuk felhívni a figyelmet a megoldandó környezeti problémákra. Közösen határozzuk meg a tennivalókat. A tájhonos növényzet visszaállításával élhetőbb környezetet kívánunk teremteni, ez kedvező gazdasági folyamatokat indít el a térségben.
Célcsoportok: a 10-18 éves korosztály, a pedagógusok, a szakmai szervezetek, természetvédelemmel foglalkozó civil szervetek, a térségben működő települési önkormányzatok, a családok, de közvetetten a lakosság egésze.
A projekt egyik fontos eleme a fiatalok érdeklődésének felkeltése a téma iránt. Tájökológiai konferenciát rendezünk, melynek feladata a jelenlegi állapot feltárása, a tennivalók meghatározása. Kiállítást szervezünk különböző természetvédelmi szervezetek részvételével, ennek célja természeti értékeink bemutatása, konzultáció. Szemétszedési és tájhonos faültetési akció szervezése a folyó menti területeken. Összegző kiadvány megjelentetése és az elért eredmények értékelése.
A projekt megvalósításába bevonjuk a témában jártas szakembereket, pedagógusokat, önkénteseket, az érintett települések vezetőit.
A projekt megvalósítása során együttműködünk a szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
Az elért eredmények nyomán konzultáció alakul ki a civil szféra, a szakmai szervezetek és az önkormányzatok között.