Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület

SMCA-2012-0308-S

Szalonnai Közösség Szolgáltató Modell

Témakör: 
Civil-Szociális/Roma
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
3754 Szalonna, Petőfi út 26.
Telefonszáma(i): 
06-48/458-099
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Wágner-Lakatos Tamás
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+36 70 432 9913
A projekt tervezett kezdése: 
2013. április 15., hétfő
A projekt tervezett befejezése: 
2014. december 15., hétfő
Összeg: 
18 828 000 HUF
Összegzés: 

CÉL
Befogadó-igazságosabb társadalom elsősorban telepi romákat, fiatalokat-gyerekeket célzó, kirekesztés-mentes, egyenlő hozzáférést nyújtó projektek megvalósításával
Társ.i befogadást-integrációt elősegítő modellértékű szolgáltatások kidolgozása-működtetése a Szalonnai PILOTPROJEKT kapacitásainak megőrzése
Szalonna Petőfi 41 alatt lévő egyesületi közösségi térben működő szolgáltatások fejlesztése alternatív munkaerő-piaci elemekkel, Információs és Szociális Iroda működtetésével, Családintegrációs modellel
ELSŐDLEGES CÉLCSOPORT Szalonnán, az Edelényi LHH kistérségben élő 30 fő 15-59 év közötti alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, nem megfelelő középfokú végzettségű munkanélküli vagy inaktív személy, akik közül 25 fő roma, 15-15 férfi-nő
Másodlagos célcsoport azon személyek, közösségek, formális és informális szervezetek, akik elsődleges célcsoporttagokkal családi és közösségi kapcsolatban állnak, társadalmi integráltságuk részei, akik valamilyen formában részesülnek a projekt által létrehozott szolgáltatásokból (pl információ-szociális ellátás), közvetett módon társ.i, közösségi státuszukban pozitív változás jön létre
TEVÉKENYSÉG
Képzési és munkaerőpiaci szolgáltatás, tanácsadás
Szoc. támogató szolgáltatások biztosítása
Digitális kompetencia fejlesztés
Alapkészségek fejlesztése
Egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló egyéni, kiscsoportos fejlesztés
Felkészítés képzésbe-foglalkoztatásba helyezésre
Együttműködési háló kialakítása