Add a kezed az esélyegyenlőség megterentésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

SMÖA-2012-0311

"Add a kezed" - segítő háló

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Add a kezed az esélyegyenlőség megterentésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
4401 Nyíregyháza, pf.280
Telefonszáma(i): 
06/30-433-7171
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Kóka Ágnes
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+36 30 433 7171
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2015. március 31., kedd
Összeg: 
36 117 000 HUF
Összegzés: 

Egyesületünk alapelve, hogy olyan segítségekhez, programokhoz juttassuk hozzá célcsoportjainkat, amelyek valós igényeken alapszanak, összhangban vannak a szükségletekkel. Az együttműködés és a közös gondolkodás fontos és meghatározó egyesületünk működésében, e mentén alakítottuk ki jelenlegi programunk szakmai tartalmát, mely reagál a célcsoport problémáira. Egyesületünk Tiszavasváriban egy előzetes igény és helyzetfelmérést készített önkénteseivel, a halmozottan hátrányos helyzetű családok körében, családlátogatások, beszélgetések, interjúk formájában. E beszélgetések során az érintettek elmondhatták problémáikat, elképzeléseiket, mi pedig objektív képet kaphattunk jelenlegi igényeikről, így a programelemek kialakításakor ezek az igények tervezhetővé és megjeleníthetővé váltak. Az „Add a kezed” segítő háló olyan tevékenységeket kíván működtetni, melyek kiegészítik a hagyományos oktatási technikákat, személyiség-specifikusak, és hozzájárulnak a H.H.H és roma gyerekek esélyegyenlőségeinek kiegyenlítéséhez. Közösségi teret biztosít a tanulók öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. Fontosnak tartjuk a mentori tevékenység működtetését, és a tantárgyi fejlesztéseket. Modul jellegű oktatási formáink a pályaválasztási, média-informatika, zenei és a tánc modul. Emellett tervezzük szülői klubok működtetését és kirándulások, szabadidős, sport tevékenységek szervezését is. A programunk teret biztosít a Nyíregyházi Főiskolások terepgyakorlatára.