Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

SMÖA-2012-0408

Motiváció Ösztöndíjprogram

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
Levelezési (értesítési) cím: 
6725 Szeged, Kálvária tér 84-86.
Telefonszáma(i): 
62-566-055
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Dr. Nagyné Bánfi Judit
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
30 3732440
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2015. február 28., szombat
Összeg: 
34 311 150 HUF
Összegzés: 

A projekt marginalizált helyzetű tanulók iskolai sikerességét, lemorzsolódásának megakadályozását kívánja elősegíteni a tanuláshoz szükséges eszköztudás, kiemelten a szövegértés és a tanulási stratégiák fejlesztésén, valamint a tanulási motiváció és a szociális kompetencia erősítésén keresztül. Kiemelt cél az általános iskola és középiskola közötti átmenet segítése. A projekt további célja, hogy a tanulók fejlesztését, motiválását részben pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülő hallgatók lássák el, így e tapasztalatok hosszú távon is hatást gyakorolhatnak a magyar közoktatásra a bevont hallgatók felkészítésével.
A célcsoportot középiskolás, valamint 7-8. osztályos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentik.
A kitűzött célok elérésére pályakezdő pedagógusokból, pedagógusjelöltekből álló mentorhálózat kívánunk létrehozni. A mentorok felkészítésben, folyamatos szupervízióban részesülnek. A mentorok rendszeresen találkoznak a tanulókkal, kapcsolatot tartanak a szülőkkel, fejlesztő foglalkozásokat tartanak, közösségi és szabadidős programokat szerveznek. A tanulók szükségleteinek megfelelően egyéb módokon hozzájárulnak a tanulók iskolai előmeneteléhez (pl. pályaorientáció, tehetségfejlesztést támogató lehetőségek feltárása). Emellett a tanulók számára ösztöndíj-kifizetést, valamint a tanulók egyéni szükségleteihez igazodóan (pl. sport, tehetséggondozás, tanszerek, tanfolyam, vizsgadíj) szabadon felhasználható forrást kívánunk biztosítani a kitűzött célok eléréséhez.