Szertelen Egyesület

SMCA-2013-0658-S

A falakon túl.

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Szertelen Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
4033 Debrecen, Thury András 9
Telefonszáma(i): 
06 30 978 82 88, 06 20 526 9331
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Marton Krisztina
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06-30 978 8288
A projekt tervezett kezdése: 
2014. február 1., szombat
A projekt tervezett befejezése: 
2015. január 31., szombat
Összeg: 
8 277 440 HUF
Összegzés: 

A projekt célja a szenvedélybetegségek kezelésében ismert és hatékony módszer, a Minnesota Modell bevezetése a debreceni Fiatalkorúak Javítóintézetében. Célcsoportunk azok a fiatal javítóintézeti nevelésüket illetve előzetes letartóztatásukat töltő bűnelkövetők, akiknél kriminalizálódásuk folyamatában szerepet játszott a drog és alkoholfogyasztás.Életkorukat tekintve 14 és 21 év közöttiek. Tevékenységünket tekintve terápiás csoportok bevezetése a Javítóintézetbe, előzetes fogvatartottak és büntetésüket töltő fiatalok számára. A csoportokban tervezett módszer:kognitív viselkedés terápia,Rogersi elvekre épülő, ventilációs módszerrel dolgozó csoport. A csoport edukációval, asszertivitással, önismerettel és a 12 lépéssel foglalkozik, melyet könyvek, feladatlapok és filmek egészítenek ki. A függőség természetének megismerését, a betegség tudat elfogadását és annak a megértését segítik elő, hogy csakis teljes szermentesség elérésével lehet életmód változást kieszközölni. Megtanít konstruktív módon együtt élni a függőséggel, és hogy hogyan lehet elkerülni a visszaesését. A projektbe bevont személyek: hátrányos helyzetű fiatalok, felépülő szenvedélybetegek,szociális munkások. Pályázatunk eredményeit a büntetés végrehajtás más színterein is hasznosítani kívánjuk, egyrészt erősíteni a civil jelenlétet másrészt elfogadtatni az önsegítés lehetőségeit a zárt intézményen belül.