Bükki Hegy és Sportmászó Egyesület

SMCA-2013-0750-S

MÁS -Kép a Komlóstetői klubban

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Bükki Hegy és Sportmászó Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
3534 Miskolc, Almás 38
Telefonszáma(i): 
06-46-531-318, 06-30-525-7698
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Egri Józsefné
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06-30-52576-98
A projekt tervezett kezdése: 
2014. március 1., szombat
A projekt tervezett befejezése: 
2015. február 28., szombat
Összeg: 
5 821 000 HUF
Összegzés: 

Miskolc egyik városrészében KA mai világunkban nagyon sok a kallódó fiatal, akik megfelelő elfoglaltság nélkül nem tudnak mit kezdeni magukkal, közülük sokan, a droghoz, az italhoz menekülnek, vagy csak éppen kint az utcán csellengnek rongálnak . Kevés az a szervezet, mely segíteni tudja vagy foglalkozni kíván, kellő infrastruktúra és humánerőforrás hiányában, a hátrányos helyzetű fiatalokkal, és a periféria szélére csúszott családok gyermekeivel, akik már halmozottan hátrányos helyzetben élnek. Ennek kezelését még az iskolák sem tudják felvállalni. Látván a súlyos helyzetet, Miskolc egyik városrészében Komlóstetőn, egy megüresedett kis óvodában 130m2-en 2012. áprilisában Komlóstetői Ifjúsági Klubot hoztunk létre. Ezalatt a pár hónapos működésünk alatt, látjuk a problémákat, viselkedési zavarukat, a tudásuk hiányosságát, és a roma és nem roma fiatalok közti ellentétet. Olyan műhelymunkát szeretnénk megvalósítani, melybe be tudjuk őket vonni, hogy változzon az élezhethez való viszonyuk .Ehhez igen fontos a forrásteremtés, az iskolával való együttműködés és szakemberek bevonása.
Ebben, a klubban szeretnénk összefogni ezeket a fiatalokat, értelmes programokra becsábítani, és ifjúságnevelő, közösségépítő programokat szervezni számukra. Kisközösségek, és önkéntes csoportok szerveződését kezdeményezni és segíteni közösségfejlesztéssel. Ez a pályázati lehetőség ennek a kezdeményezésnek a megerősödését és a minőségi nevelés elérését jelentené.Célcsoportunk a 12-20 éves korosztály.