Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület

SMÖA-2012-0082

Befektetés a jövőbe

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 48
Telefonszáma(i): 
0670/3165402. 0630/932-0432, 0630/5205906
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Bodnár Andrásné
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
0670/3165402 , 0630/9320432
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2014. december 31., szerda
Összeg: 
12 941 088 HUF
Összegzés: 

1.Cél: programok biztosítása amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában,azért, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat,tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. Valamint a nemzeti műveltség átadása és az egyetemes kultúra közvetítése,a szellemi,érzelmi fogékonyság az erkölcsi érzék elmélyítése.
A tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek,ismeretek attitűdök együttes fejlesztése.

2.A kistérség 2 általános iskolájának 7.-8. évfolyamos tanulói: 21 fő
és 3 középfokú oktatási intézményének 9.-10. osztályos tanulóiból is 21fő évenként,
Össz:42 fő/év. A két év alatt összesen:84 fő

3.A komplex projekt keretében ösztöndíj jellegű támogatást nyújtunk,és olyan programokat, amelyek közvetlenül vagy közvetetten segítik a tanulmányaik elvégzésében,az elhelyezkedési esélyeik javításában(felzárkóztatás,korrepetálás,nyelvtanulás,pályaorientáció, sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, komolyzenei hangversenyek, életvezetési tanácsadás, háztartási és banki, pénzkezelési, internet használati, családi élettel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek). Önismereti, kommunikációs, drámapedagógiai gyakorlatok, érzékenyítő programok, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások, könyvtári és múzeumlátogatások, kirándulások, klubok, kulturális és egyéb rendezvények szervezése, melyek a gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését segítik elő, az egészséges személyiségfejlődéséhez járulnak hozzá.