Abaújszolnoki Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete

SMCA-2013-0857-S

Gyerekeinkért

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Abaújszolnoki Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete
Levelezési (értesítési) cím: 
3809 Abaújszolnok, Rákóczi u. 4
Telefonszáma(i): 
303225433
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Rácz Béláné
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
309484194
A projekt tervezett kezdése: 
2014. március 1., szombat
A projekt tervezett befejezése: 
2014. augusztus 30., szombat
Összeg: 
2 160 000 HUF
Összegzés: 

1. A cél Abaújszolnok falu családjainak életmódjában, életminőségében pozitív változás elérése: a gyerekeknek rendszeres, hasznos szabadidő-eltöltése, viselkedésük, iskolai teljesítményük javulása; jobb higiéniás helyzet; tudás fejlesztése gyermeknevelés, háztartásvezetés, egészséges életmód, intim egészségügy, családtervezés terén; valamint racionálisabb háztartásvezetés irányába lépés, önellátás irányába elmozdulás.
2. A célcsoport az abaújszolnoki 23 család asszonyai és gyermekei (80 fő- 80%-uk roma, valamennyien hátrányos helyzetűek.
3. Fontosabb tevékenységek: heti egyszer asszonyklub, ahol közös főzés, mosogatás, gyerekekkel foglalkozás lesz, ezen kívül mosási, varrási tisztálkodási lehetőség. Az egyesület székhelyén a ház körül bárányokat tartunk majd, megnyírjuk és eladjuk a gyapjút, a tejet feldolgozzuk. Havonta egy tréning (gyermeknevelésről; női egészségügyről, családtervezésről; gyógynövényekről; befőzésről és kézműves technikákról). A projekt folyamán havi egy foglalkozást tartunk a mentorral az egyesület tagjainak, az adminisztrációs és szervezési feladatok figyelemmel kísérésére, a tevékenységek megbeszélésére, szupervízió.
4 A megszerzett tudásokat, tapasztalatokat a családok hasznosítani, alkalmazni fogják saját háztartás-vezetésükben, a jövőben kis háztáji gazdaságok megjelenésére, gyógynövény használatra, a gyerekek jobb iskolai teljesítményére számítunk, s hogy a részvevőkben megfogalmazódik közösségi vállalkozás ötlete.