Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány

SMÖA-2012-0088

"Fogd a kezem!" Esélyegyenlőségi program a Burattino Iskolában

Témakör: 
Ösztöndíj hátrányos helyzetű gyermekeknek
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány
Levelezési (értesítési) cím: 
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29
Telefonszáma(i): 
278 2884
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Keszthelyi István
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
2782884
A projekt tervezett kezdése: 
2013. március 1., péntek
A projekt tervezett befejezése: 
2015. február 28., szombat
Összeg: 
13 680 000 HUF
Összegzés: 

Egyre több az iskolarendszerből kihulló sokszor túlkoros, "problémás gyerek", akiknek iskolai karrierje eleve kudarcra ítélt. Ezek a gyermekek sem a családjukban, sem kortárs csoportjaikban nem szerzik meg az egészséges fizikai- és személyiségfejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges tudást, képességeket és készségeket. Az elmúlt évek során egyre több a veszélyeztetett gyermek, a hatósági intézkedésben védelembe vett gyermekek száma megkétszereződött. A sodródó, eszkalálódóan agresszív viselkedésmintázatokat mutató fiatalok száma érezhetően emelkedik, (évente 10%), amelyeknek terápiájára a szakrendszerű gyermekvédelmi, oktatási, nevelési folyamat - eszközök híján - nem nyújt megfelelő megoldást. Szintén erősen érezteti hatását a világgazdasági válság, amely a szegénységben élő, aluliskolázott társadalmi réteghez tartozó embereket - tanulóinkat, szüleiket - ellehetetlenítette. Tanulóink családjainak 70%-a küzd lakhatási nehézségekkel (albérlet, díjhátralék), 50%-uk munkanélküliséggel, 35%-uk egészségügyi problémákkal.
Cél: A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, halmozottan hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó gyermekek integrációja, társadalmi beilleszkedésük segítése.
Fő tevékenységek: oktatás, mentorálás, szociális munka, értékelés, szabadidő szervezés, táboroztatás, kulturális és szabadidő programok, sport, a lemorzsolódás megakadályozása.
Fő módszerek: egyéni és csoportos terápia, kiscsoportos oktatás, differenciálás, tehetséggondozás.