Eu-Roma Országos Egyesület

SMCA-2013-0942-S

Esélyháló Hajdúban

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Eu-Roma Országos Egyesület
Levelezési (értesítési) cím: 
4026 Debrecen, Csap utca 9 sz
Telefonszáma(i): 
36 20 4049700, 0652 534-337
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Aba-Horváth István
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06 52 534 337; 06 20 404 9700
A projekt tervezett kezdése: 
2014. március 1., szombat
A projekt tervezett befejezése: 
2015. február 28., szombat
Összeg: 
9 900 000 HUF
Összegzés: 

Célunk Hajdú-Bihar Megyében az esélyegyenlőség növelése egy egész megyét lefedő, többszálú esélyegyenlőségi jelzőháló megteremtésével, a roma integrációt segítendő. A diszkrimináció elleni küzdelemhez elengedhetetlen e jelzőrendszer, de e rendszer részeseit, a lokális önkéntes mentorokat képezni is szükséges. A roma állampolgárok számára így tudunk hatékony jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújtani helyben.
Közvetlen célcsoportunkba tartoznak a roma állampolgárok, de kliensünk lehet más, valamely védett tulajdonsága miatt hátrányt szenvedő személy is. Közvetett célcsoportunk természetesen a megye egész lakossága, hisz a társadalmi integráció és esélyegyenlőség érdemi szemléletformálás nélkül nem valósulhat meg.
A projekt tevékenységei között szerepel a jogi és szociális tanácsadás, érdekképviselet, ingyenes szolgáltatások nyújtása, rendezvényszervezés és kiadvány megjelentetése. Fő módszerünk a személyre szabott, egyéni esetkezelés, terepmunka, egyeztető tárgyalások. De a szemléletformálást, jogtudatosságot tájékoztatás útján is erősíteni kívánjuk. Telefonos jogsegélyt is biztosítunk.
A programba helyi roma és nem roma szereplőket is bevonunk a megye többtucat településéről (lokális mentorok), de a már működő szolgáltatókkal (pld. EBH) is kooperatív együttműködésre törekszünk. Új együttműködéseket kötünk intézményekkel, civil szervezetekkel, roma kisebbségi önkormányzatokkal is a célból, hogy a projekt eredményei hosszú távon is hasznosulhassanak, fenntarthatóak legyenek.