Képviselők Országos Egyesülete

SMCA-2013-0943-S

Roma Integrációs Lépések Hajdúhadházon

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Képviselők Országos Egyesülete
Levelezési (értesítési) cím: 
4242 Hajdúhadház, Dorogiás utca 8.
Telefonszáma(i): 
0630/960-2994
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Bernáth Bálint
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
06309602994
A projekt tervezett kezdése: 
2014. május 1., csütörtök
A projekt tervezett befejezése: 
2014. december 31., szerda
Összeg: 
2 100 000 HUF
Összegzés: 

Célunk Hajdúhadházon az esélyegyenlőség növelése, a roma integráció elősegítése. A roma állampolgárok számára hatékony jogi (antidiszkriminációs és szociális), ill. egészségügyi (preneció, tanácsadás, szűrővizsgálatok) szolgáltatásokat nyújtunk helyben.
Közvetlen célcsoportunkba tartoznak a roma állampolgárok, de kliensünk lehet más hátrányos helyzetű szegény ember is. Közvetett célcsoportunk természetesen a település egész lakossága, hisz a társadalmi integráció és esélyegyenlőség érdemi szemléletformálás nélkül nem valósulhat meg.
A projekt tevékenységei között szerepel a jogi, egészségügyi és szociális tanácsadás, ingyenes szolgáltatások nyújtása, közösségépítő oktatás és rendezvényszervezés, ill. kiadvány megjelentetése. Fő módszerünk a személyre szabott, egyéni esetkezelés, terepmunka. 10 család házának egészségügyi-higiénés felújítását is elvégezzük. De a szemléletformálást, jogtudatosságot tájékoztatás útján is erősíteni kívánjuk.
A program megvalósításába a helyi roma közösség aktív, arra nyitott tagjait is bevonjuk (önkéntesek), így a projekt eredményei hosszú távon is hasznosulhatnak, fenntarthatóak lehetnek.