Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány

SMCA-2013-0956-S

"Új utakon"

Témakör: 
Szociális szolgáltatások nyújtása
A pályázó szervezet hivatalos neve: 
Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány
Levelezési (értesítési) cím: 
4025 Debrecen, Barna u. 18.
Telefonszáma(i): 
0652310361, 0652530767
A projekt végrehajtásáért felelős személy neve: 
Szalai Ibolya Erika
E-mail elérhetősége: 
Telefon elérhetősége: 
+36 20 429 9120
A projekt tervezett kezdése: 
2014. március 1., szombat
A projekt tervezett befejezése: 
2015. február 28., szombat
Összeg: 
4 647 420 HUF
Összegzés: 

„Új utakon” - a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik fejlesztéséért - projekt keretében a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára biztosítunk ’helyzetbe hozó’ programot, mellyel a fejlődési lehetőségeket kívánjuk megmutatni, a társadalomba való integrációt szeretnénk elérhetővé tenni számukra.

A projekt keretében a gyermekek felzárkózását segítő fejlesztő pedagógiai foglalkozást, önértékelésüket javító, pozitív énképük kialakulását segítő „Herkules terápiát”, és a tanulmányi eredményeik javulását, továbbtanulási esélyeik növekedését, a tanulási kudarcok és az iskolai lemorzsolódások csökkenését segítő tantárgyi korrepetálást biztosítunk számukra.

A szülők számára szervezett „My fair lady” - komplex fejlesztőprogram hosszútávon kihat az egyén életére, életvezetésére, kommunikációjára, külső megjelenésére, munkavállalási szokásaira. A kliensek kifejezőkészsége, beszédtechnikája fejlődik, kialakul reális énképük. A foglalkozás a résztvevők számára olyan pozitív töltést nyújt, amellyel önértékelésük nő, mentális fejlődés tapasztalható.
A szülők programban való részvételét a gyermekek számára biztosított gyermekfelügyelet- játszóház támogatja.

A projekt eredménye a kliensek megerősítése, társadalmi elfogadottságuk javulása, újabb szakmai kapcsolatok kiépítése, a szakmai kompetenciák fejlődése, ami segíti a szolgáltatások fenntarthatóságát.